Ga naar de inhoud

Waarom doen we dit?

Onze prijs voor de workshops dekt meestal niet de vergoeding van de freelancer.

Avansa investeert dus in dit cursusaanbod.

Omdat we geloven dat het verenigingsleven een verrijking is voor de samenleving. En omdat een engagement als vrijwilliger mensen doet groeien en hun sociaal netwerk versterkt. Zo realiseren we onze opdracht. Avansa wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.