vereniging

onthaal

Een warm onthaal

Organisaties willen terecht graag nieuwe leden, deelnemers en vrijwilligers. Toch blijkt uit onderzoek dat de stap naar een organisatie voor niet-leden groot is en dat het niet zo gemakkelijk om je als nieuweling thuis te voelen in de groep. Ook voor nieuwe vrijwilligers is dat laatste niet zo vanzelfsprekend. Lees verder »Een warm onthaal

vergaderenpff

Vergaderen … pfff!

Vergaderingen horen bij de werking van je vereniging maar … ze verlopen niet altijd hoe we het wensen: ze lopen uit, er wordt teveel afgeweken, er komen geen of onduidelijke beslissingen, …
Hoe verloopt een goede vergadering eigenlijk?

Lees verder »Vergaderen … pfff!