Ga naar de inhoud

Leer online vergaderen (online sessie)

  vrouw zit in een online vergadering

  Wil je online aan de slag met je vereniging, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, of kies je toch nog voor een ander platform? Leer online vergaderen in deze sessie.

  Je leert de verschillende mogelijkheden met hun voor- en nadelen kennen. Ook bekijken we hoe je er snel mee aan de slag kan, welk platform het best past bij jouw vereniging, …

  Online beslissen

  We bekijken ook de juridische kant. Zijn beslissingen die online genomen worden rechtsgeldig of moet ik mij aan bepaalde regels houden? Mag ik zomaar een meeting opnemen? Kom het allemaal te weten tijdens deze workshop. Er is ook ruimte voor jouw specifieke vragen.

  Deze sessie gaat online door van bij je thuis.

   

   

  Je betaalt:

  75 euro