Ga naar de inhoud

Feedback geven en ontvangen

  Feedback is erg verrijkend voor jezelf en de ander. Het geeft je de kans om te groeien. Toch is het niet zo gemakkelijk om kritiek duidelijk en voorzichtig te geven.

  Ook reageren we niet altijd even gepast op een gekregen opmerking. Ontdek hoe je kritiek op een positieve manier kan geven en ontvangen. Ook het geven en leren appreciëren van complimenten komt aan bod. Aan de hand van verschillende opdrachten oefen je deze vaardigheden in.

   

   

  Je betaalt:

  75 euro